Aktywo

Aktywo jest notowanym instrumentem bazowym, na podstawie którego zawierana jest opcja binarna. Aktywo zawsze posiada wymierną wartość oraz aktualny wykres ceny, którego zmiana decyduje o skuteczności naszej opcji. Dla każdego rynku dostępne są różne aktywa. Dla rynku walut aktywem jest para walutowa (np EUR/USD), dla rynku akcji aktywem jest wartość akcji konkretnej spółki (nr Microsoft, Google), dla rynku indeksów aktywem jest kurs konkretnego indeksu, np FTSE, S&P 500 czy Nikkei a dla rynku surowców i towarów aktywem jest sól, ropa naftowa czy gaz.

Szczegółowy przegląd rynków opcji binarnych

Leave a Reply2015-2016 Eopcje.pl.

Uwaga! Obrót opcjami binarnymi wiąże się ze znacznym ryzykiem straty!
Informacje zamieszczane na stronach serwisu nie stanowią oferty oraz nie są rekomendacjami w rozumieniu "Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi", jak również nie stanowią zaproszenia do składania ofert zakupu, bądź sprzedaży. Informacje zamieszczane w serwisie są wyłącznie wyrazem poglądów osób i firm współpracujących i nie powinny być inaczej interpretowane.

Serwis Eopcje.pl stara się aby informacje zawarte na stronach serwisu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie jest w stanie zagwarantować poprawności tych informacji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym za utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem takich informacji lub poleganiem na nich.

Strona internetowa eopcje.pl nie jest stroną firmową oraz jest prowadzona, administrowana i zarządzana przez osobą indywidualną. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszam do użycia formy kontaktowej

Zarabiaj na HODLowaniu kryptowalut. Więcej