Czas wygaśnięcia opcji

Czas wygaśnięcia opcji jest to okres wykupienia opcji, po którym to czasie następuje rozliczenie opcji. Czas wygaśnięcia jest bardzo zróżnicowany i waha się od 15 sekund do nawet 1 roku. Ma on znaczenie dla realizacji strategii opcji binarnych, których skuteczność jest uzależniona od długości trwania opcji. Czas wygaśnięcia opcji zazwyczaj ma wpływ na stopę zwrotu z opcji, która jest różna u każdego brokera.

Dla opcji typu „poza zakresem” oraz „one touch” osiągnięcie zamierzonego rezultatu przed wygaśnięciem opcji powoduje wygaśnięcie całej opcji.

Niektórzy brokerzy oferują dodatkowe funkcje platformy umożliwiające skrócenie lub przedłużenie czasu wygaśnięcia opcji.2015-2016 Eopcje.pl.

Uwaga! Obrót opcjami binarnymi wiąże się ze znacznym ryzykiem straty!
Informacje zamieszczane na stronach serwisu nie stanowią oferty oraz nie są rekomendacjami w rozumieniu "Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi", jak również nie stanowią zaproszenia do składania ofert zakupu, bądź sprzedaży. Informacje zamieszczane w serwisie są wyłącznie wyrazem poglądów osób i firm współpracujących i nie powinny być inaczej interpretowane.

Serwis Eopcje.pl stara się aby informacje zawarte na stronach serwisu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie jest w stanie zagwarantować poprawności tych informacji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym za utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem takich informacji lub poleganiem na nich.

Strona internetowa eopcje.pl nie jest stroną firmową oraz jest prowadzona, administrowana i zarządzana przez osobą indywidualną. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszam do użycia formy kontaktowej

Zarabiaj na HODLowaniu kryptowalut. Więcej