Formacje cenowe (świecowe) Price Action

Artykuł jest uzupełnieniem informacji opisujących działanie PriceAction.

Definicja formacji świecowych

Formacje świecowe są to powtarzające się wzory na wykresie, które przewidują dalsze zachowanie kursu gdyż je poprzedzają. Wystąpienie danej formacji nie oznacza 100% pewności zachowania ceny, choć są skutecznym środkiem do przewidywania dalszego jej ruchu. Czym formacja jest wyraźniejsza tym większa szansa na jej skuteczne działanie.

Zasadniczo rozróżniamy dwa rodzaje formacji:
1. Formacje konsolidacji i kontynuacji trendu
2. Formacje odwrócenia trendu

Nie wszystkie formacje występują z jednakową częstotliwością. Jedne są rzadziej spotykane inne częściej. Ich skuteczność jest również powiązana z wyborem przedziału czasowego.

Oto lista popularnych i najbardziej skutecznych formacji cenowych:

pin bar
inside bar – (Harami wzrostowe/spadkowe)
outside bar – formacja objęcia hossy/bessy (Engulfing pattern)
– Doji
– 2 bar reversal (formacja zwrotna)
– Fakey pattern2015-2016 Eopcje.pl.

Uwaga! Obrót opcjami binarnymi wiąże się ze znacznym ryzykiem straty!
Informacje zamieszczane na stronach serwisu nie stanowią oferty oraz nie są rekomendacjami w rozumieniu "Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi", jak również nie stanowią zaproszenia do składania ofert zakupu, bądź sprzedaży. Informacje zamieszczane w serwisie są wyłącznie wyrazem poglądów osób i firm współpracujących i nie powinny być inaczej interpretowane.

Serwis Eopcje.pl stara się aby informacje zawarte na stronach serwisu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie jest w stanie zagwarantować poprawności tych informacji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym za utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem takich informacji lub poleganiem na nich.

Strona internetowa eopcje.pl nie jest stroną firmową oraz jest prowadzona, administrowana i zarządzana przez osobą indywidualną. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszam do użycia formy kontaktowej

Zarabiaj na HODLowaniu kryptowalut. Więcej