Funkcje opcji binarnych (Sell, Rollover, Double Up)

Jak korzystać z funkcji opcji binarnych takich jak Sell, Rollover czy Double Up?

Nowoczesne platformy opcji binarnych oferują pewne funkcje, które mogą wspomagać i ubogacać nasze strategie inwestycyjne. Skuteczność użycia tych funkcji zależy od ich zrozumienia oraz odpowiedniego zastosowania. Dlatego omówimy kolejno znaczenie tych funkcji i zasady ich skutecznego użycia.

ssfjUh4

Funkcja dublowania opcji (Double Up)

To prosta funkcja powodująca zdublowanie naszej opcji. Dzięki temu powstaje nowa opcja na dokładnie tych samych warunkach co poprzednia. Za pomocą tej funkcji nie podwajamy więc stawki danej opcji, a powstaje całkiem odrębna opcja o stawce i kierunku opcji identycznym jak dublowana opcja, jednakże z czasem rozpoczęcia z chwili skorzystania z tej funkcji.

Z tej funkcji korzystamy, kiedy widzimy silny trend na wykresie i jesteśmy pewni korzystnego wyniku naszej opcji i dalszej kontynuacji trendu.

Funkcja Rollover

Funkcja Rollover polega na przedłużeniu czasu wygaśnięcia opcji w zamian za zwiększenie stawki opcji o określony procent (zazwyczaj około 30%). Zazwyczaj jest ona możliwa do użycia w czasie nie krótszym niż 3 sekundy przed wygaśnięciem opcji.

Stosujemy ją, jeżeli przewidywany rezultat dla danej opcji wymaga więcej czasu do jego osiągnięcia niż przewidywaliśmy wcześniej.  Ze względu na podwyższoną stawkę (jest to forma opłaty za skorzystanie z tej funkcji) stosujemy ją tylko wtedy, kiedy jesteśmy przekonani, iż do osiągnięcia zamierzonego rezultatu wystarczy przedłużenie czasu wygaśnięcia opcji.

Funkcja sprzedaży opcji (Sell)

Dzięki tej funkcji możemy naszą otwartą opcję odsprzedać brokerowi przed jej wygaśnięciem. Część brokerów dopuszcza jedynie możliwość odkupienia stratnej opcji lecz są też brokerzy, którzy chętnie odkupią również opcję zyskowną (in the money). Jeżeli nasza opcja jest zyskowna to w zależności od stopnia jej zyskowności oferowana nam jest zmieniająca się kwota wykupienia. Kiedy opcja jest stratna, możemy ją odsprzedać ograniczając 100% ewentualną stratę zadowalając się częściowym zwrotem.

Funkcję tę stosujemy, jeżeli przewidujemy, że opcja straci swoją obecną zyskowną pozycję w czasie jej wygaśnięcia. Sprzedając zyskowną opcję możemy jednak pomniejszyć nasz zysk jaki byśmy otrzymali czekając do jej wygaśnięcia. Musimy więc głęboko rozważyć sprzedaż opcji analizując czy obecna pozycja opcji zostanie utrzymana również w czasie jej wygaśnięcia. Funkcję tę możemy stosować do znanej strategii z rynku forex czyli scalpingu.2015-2016 Eopcje.pl.

Uwaga! Obrót opcjami binarnymi wiąże się ze znacznym ryzykiem straty!
Informacje zamieszczane na stronach serwisu nie stanowią oferty oraz nie są rekomendacjami w rozumieniu "Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi", jak również nie stanowią zaproszenia do składania ofert zakupu, bądź sprzedaży. Informacje zamieszczane w serwisie są wyłącznie wyrazem poglądów osób i firm współpracujących i nie powinny być inaczej interpretowane.

Serwis Eopcje.pl stara się aby informacje zawarte na stronach serwisu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie jest w stanie zagwarantować poprawności tych informacji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym za utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem takich informacji lub poleganiem na nich.

Strona internetowa eopcje.pl nie jest stroną firmową oraz jest prowadzona, administrowana i zarządzana przez osobą indywidualną. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszam do użycia formy kontaktowej

Zarabiaj na HODLowaniu kryptowalut. Więcej