Inside Bar (Harami) – formacja cenowa (świecowa)

INSIDE BAR (harami wzrostowe i spadkowe)

Formacja wskazująca na zmianę lub kontynuację trendu. Jest ona konsekwencją niezdecydowania rynku. By ta formacja zaistniała wystarczą minimum 2 świece: świeca matka i następująca po niej świeca córka (inside bar). Polega ona na tym, że cała świeca córka (wliczając szczyt i dołek) lub kilka świec córek zawierają się w zakresie świecy matki, czyli świecy poprzedzającej. Widać to na poniższym przykładzie:

Stosowanie formacji Inside-Bar

Formacja inside bar nie daje jednoznacznej odpowiedzi na to, jak zachowa się cena. Może być więc sygnałem kontynuacji trendu albo jego odwrócenia. Konieczne jest więc dostrzeżenie pewnej prawidłowości. Mianowicie, jeżeli występuje silny trend spadkowy lub wzrostowy a jednocześnie nie ma w pobliżu linii wsparcia i oporu, to możemy przypuszczać, że trend będzie kontynuowany.

Przykład:

Na powyższym przykładzie występuje silny trend wzrostowy. Pojawia się kilka świec-córek, które wskazują na niepewność rynku. Jednakże, wkrótce następuje przebicie zakresu świecy matki co jest sygnałem kontynuacji trendu wzrostowego.

Przykład 2:

Na drugim przykładzie rynek nie wykazuje jednoznacznego trendu. Świeca matka dociera do silnego poziomu oporu i jej zakres nie jest przebijany przez kolejne świece typu inside-bar (świece córki). Dopiero czwarta świeca przebija ten dolny zakres i następuje zmiana trendu.

Zdecydowanie łatwiej jest zinterpretować inside-bary jako sygnał kontynuacji trendu, dlatego też początkującym traderom zalecamy tę właśnie metodę na początek.2015-2016 Eopcje.pl.

Uwaga! Obrót opcjami binarnymi wiąże się ze znacznym ryzykiem straty!
Informacje zamieszczane na stronach serwisu nie stanowią oferty oraz nie są rekomendacjami w rozumieniu "Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi", jak również nie stanowią zaproszenia do składania ofert zakupu, bądź sprzedaży. Informacje zamieszczane w serwisie są wyłącznie wyrazem poglądów osób i firm współpracujących i nie powinny być inaczej interpretowane.

Serwis Eopcje.pl stara się aby informacje zawarte na stronach serwisu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie jest w stanie zagwarantować poprawności tych informacji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym za utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem takich informacji lub poleganiem na nich.

Strona internetowa eopcje.pl nie jest stroną firmową oraz jest prowadzona, administrowana i zarządzana przez osobą indywidualną. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszam do użycia formy kontaktowej

Zarabiaj na HODLowaniu kryptowalut. Więcej