Opcje binarne a podatek. Jak rozliczyć dochody z opcji?

taxCo do zasady polski podatnik jest zobowiązany do zapłacenia podatku dochodowego od wszelkich rodzajów dochodów. Opcje binarne i dochody z tego źródła nie są więc tutaj wyjątkiem.

Jak więc rozliczyć tego rodzaju dochód?

Dochody z opcji binarnych możemy zaliczyć jako dochód z kapitałów pieniężnych. Ten typ dochodu rozliczamy z urzędem skarbowym właściwym ze względu na nasze miejsce zamieszkania składając w urzędzie PIT 38 (podobnie jak zyski z giełdy czy rynku forex) oraz załącznikPIT/ZG, który jest przeznaczony dla osób uzyskujących dochody z zagranicy (chyba że broker ma swoją siedzibę zarejestrowaną w Polsce, ale tacy brokerzy w praktyce nie istnieją). PIT ten składamy do końca kwietnia danego roku w rozliczeniu za dochody z roku poprzedniego. Dochód ten powinniśmy obliczać wg otrzymanego od brokera opcji binarnych formularza PIT-8C. Jednakże, jako że praktycznie wszyscy brokerzy nie mają zarejestrowanej siedziby w Polsce, to od żadnego brokera nie otrzymamy takiego dokumentu (gdyż nie mają takiego obowiązku), a to oznacza, że ten dochód musimy sami sobie wyliczyć na zasadzie: przychód – koszty uzyskania przychodu = dochód. Dodatnia różnica jest dochodem, od którego liczymy podatek od dochodu z kapitałów pieniężnych i wynosi on 19%. Tego przychodu nie łączy się z innymi przychodami.

Warto również sprawdzić kraj rejestracji brokera oraz łączące go umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską. W większości tego typu umów, które zawarła Polska dochód z opcji binarnych podlega opodatkowaniu w kraju, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania. Płacimy więc wtedy podatek tylko w Polsce.

Naszym obowiązkiem jest również odpowiednie udokumentowanie przychodu w razie np kontroli skarbowej. Dlatego warto zapisywać wyniki naszych transakcji np. poprzez stosowanie zrzutów ekranu. Niektórzy brokerzy oferują również możliwość zapisania transakcji na platformie do formatu pliku excel albo wydrukowanie historii.

 

A co z kontami walutowymi?

Jeżeli u brokera posiadamy konto walutowe (np USD czy EURO) to musimy jeszcze nasz przychód jak i koszt przeliczyć na złotówki stosując kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Jeżeli więc 13 lutego nasz przychód wyniósł $20, to po przewalutowaniu z kursu NBP dnia poprzedniego (3.69 zł za $1) nasz przychód wyniesie 73,80 zł.

 

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Moment powstania przychodu w przypadku pochodnych instrumentów finansowych jakimi są opcje binarne uregulowana została w art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ten przepis określa, że przychód z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających powstaje w momencie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych. Czy to coś nam wyjaśnia? W żaden sposób :) Nie ma bowiem interpretacji czym jest realizacja praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych.

Logiczne wydaje się, iż moment powstania przychodu to moment wygaśnięcia opcji.

Jednakże Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt II FSK 21/11) orzekł, że przychód podatkowy z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych powstaje w dacie faktycznego otrzymania przez uprawnionego płatności. Ta kwestia nie jest więc jednoznaczna i interpretacje mogą być różne.

Podobną interpretację zastosował Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku (sygnatura PF/415-79/I/05), który odpowiadał na pytanie podatnika dotyczące podobnego rynku do opcji binarnych, czyli rynku forex:

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy z inwestycji na rynku FOREX w sytuacji, gdy wypłata podatnikowi należnych z tego tytułu kwot przez podmiot bezpośrednio inwestujący następuje na jego żądanie?

W odpowiedzi urząd uznał, że moment wypłaty środków jest momentem powstania obowiązku podatkowego.

Tożsamą interpretację wydał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach:

Moment uzyskania przychodu jest momentem otrzymania przelewu na konto w polskim banku. Przychodem nie jest zamknięcie pozycji, gdyż pieniądze nadal pozostają na koncie w obcej walucie, co wywołuje kolejne zyski lub straty w razie zmiany kursu waluty brokera do PLN. Dopiero przewalutowanie określonej kwoty na konto w polskim banku generuje przychód dla podatnika, od którego powinien zapłacić podatek.

Druga interpretacja jest bardziej korzystna dla podatnika i rozwiązuje również problem sytuacji, w której np broker nie chce wypłacić zysków, od których zapłaciliśmy już przecież podatek, nie jest jednak ona wiążąca dla innych podatników.

 

A co ze stratą?

Jak jednak uwzględnić stratę czyli sytuacje gdy nasze opcje binarne nie przyniosą zysku? Jak już napisaliśmy, dochód = przychód – koszty uzyskania przychodu. Kosztem uzyskania przychodu dla opcji binarnych są więc nasze straty a także wszelkie koszty związane z transakcjami. Rynek opcji binarnych tym się różni od rynku forex, że nie są pobierane opłaty za same transakcje, ale już za np wpłaty, przewalutowania czy wypłaty w zasadzie tak. I to jest również nasz koszt uzyskania przychodu.

Gdy jednak w bilansie ogólnym danego roku podatkowego okaże się, że opcje binarne nie przyniosły nam dochodu tylko stratę, to również zobowiązani jesteśmy do złożenia formularza PIT-38, choć nie zapłacimy żadnego podatku.  Taka strata z danego roku może zostać wykorzystana do pomniejszenia należnego podatku w latach następnych ale wyłącznie dochód uzyskany z tego samego źródła.

Jeśli więc w którymś z pięciu kolejnych lat osiągniemy dochód, od którego konieczne będzie zapłacenie podatku od zysków kapitałowych, to może on zostać pomniejszony o tę stratę. Maksymalnie możemy jednak uwzględnić tylko 50% straty w jednym roku podatkowym.

4 Comments

 1. 1

  Opcja1

  Witam
  Mam pytanie od TopOption dostałem takie zestawienie:Deposit : 1000 , ClosedP/L: -280, Ending equity for the period: 720, to jest zestawienie za rok 2014 a za 2015 zestawienie:Start equity for the period:720, ClosedP/L: -120, Withdrawals:600 . Konto oczywiście jest w PLN. Jak na podstawie takich danych można wypełnić PIT za 2014 i za 2015. Dokładną historię moich opcji zamkniętych straciłem bo dysk mi padł.Proszę pomoc

 2. 2
  Zdjęcie profilowe Eopcje

  Eopcje

  Rozumiem, że przeczytałeś dokładnie artykuł? Wszystko jest dokładnie opisane.

  1. 2.1

   Opcja1

   Tak, „przychód – koszty uzyskania przychodu = dochód” właśnie nie wiem skąd mam wyczarować koszty uzyskania przychodu no wiadomo koszt przelewu ale i stratne pozycje, w picie mogę od razu wpisać dochód(u mnie strata) ale co wpisać w pole przychód i koszty to mnie zastanawia…

   1. 2.1.1
    Zdjęcie profilowe Eopcje

    Eopcje

    art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

    art. 23 ust. 1 pkt 38a ww. ustawy stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem pochodnych instrumentów finansowych – do czasu realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo rezygnacji z realizacji praw wynikających z tych instrumentów albo ich odpłatnego zbycia – o ile wydatki te, stosownie do art. 22g ust. 3 i 4, nie powiększają wartości początkowej środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

    Koszt to więc strata, koszty związane z wpłatą/wypłatą, wszelkie prowizje brokera, rachunku walutowego otwartego dla celów inwestycji w opcje binarne itp.

    Należy pamiętać, że dla celów kontrolnych należy posiadać dokument na podstawie którego dokonano ustalenia przychodów i kosztów (np screen z konta).

Leave a Reply2015-2016 Eopcje.pl.

Uwaga! Obrót opcjami binarnymi wiąże się ze znacznym ryzykiem straty!
Informacje zamieszczane na stronach serwisu nie stanowią oferty oraz nie są rekomendacjami w rozumieniu "Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi", jak również nie stanowią zaproszenia do składania ofert zakupu, bądź sprzedaży. Informacje zamieszczane w serwisie są wyłącznie wyrazem poglądów osób i firm współpracujących i nie powinny być inaczej interpretowane.

Serwis Eopcje.pl stara się aby informacje zawarte na stronach serwisu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie jest w stanie zagwarantować poprawności tych informacji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym za utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem takich informacji lub poleganiem na nich.

Strona internetowa eopcje.pl nie jest stroną firmową oraz jest prowadzona, administrowana i zarządzana przez osobą indywidualną. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszam do użycia formy kontaktowej

Zarabiaj na HODLowaniu kryptowalut. Więcej