Outside (Engulfing) bar – formacja cenowa objęcia

OUTSIDE (Engulfing) BAR

Formacja, która dosyć często występuje na rynku i charakteryzuje się wysoką skutecznością. Wskazuje ona na zmianę (objęcie hossy, bessy) lub kontynuację trendu (ostatnie objęcie) i jest lustrzanym odbiciem omawianej wcześniej formacji inside bar. Objęcie hosssy/bessy polega na tym, że świeca matka w całości (korpus + cienie) zawiera się w świecy poprzedzającej (wraz z cieniami) i zapowiada zwrot na rynku.

Zmiana trendu:

Objęcie hossy (bullish Engulfing), to formacja, która przewiduje zmianę trendu spadkowego na wzrostowy. Świeca spadkowa (świeca córka) jest w całości objęta przez następującą po niej świecę wzrostową (świeca matka). Czym większy stosunek świecy wzrostowej do świecy spadkowej i czym więcej świec spadkowych jest objętych tym formacja jest silniejsza. Niektórzy za tę formację uznają tylko sytuację, kiedy świeca spadkowa wraz knotami jest w całości objęta przez korpus następującej po niej świecy wzrostowej.

Objęcie bessy (bearish Engulfing), to formacja, która przewiduje zmianę trendu wzrostowego na spadkowy. Świeca wzrostowa (świeca córka) jest w całości objęta przez następującą po niej świecę spadkową (świeca matka). Czym większy stosunek świecy spadkowej do świecy wzrostowej i czym więcej świec wzrostowych jest objętych tym formacja jest silniejsza. Niektórzy za tę formację uznają tylko sytuację, kiedy świeca wzrostowa wraz knotami jest w całości objęta przez korpus następującej po niej świecy spadkowej.

Formacji Objęcia Hossy i Bessy szukamy głównie w trakcie konsolidacji rynku i na korektach, wtedy jest skuteczniejsza. Pojawia się na szczycie trendu wzrostowego lub na dołku trendu spadkowego, szczególnie tam gdzie są silne strefy wsparcia lub oporu.

Formacja zmiany trendu jest trudniejsza do oceny, dlatego polecana jest bardziej doświadczonym traderom.

 

Kontynuacja trendu:

Ostatnie objęcie, to formacja, która przewiduje kontynuację trendu. W trakcie silnego trendu wzrostowego następuje moment wstrzymania się rynku z dalszym kupnem i następuje realizacja zysków, przez co cena spada. Jednak główny trend za chwilę znowu wraca do łask i rynek rośnie. Jeżeli w tym momencie pojawia się formacja objęcia, to jest to wyraźny sygnał kontynuacji trendu wzrostowego.

Podobnie w odwrotnej sytuacji, w trakcie silnego trendu spadkowego następuje moment wstrzymania się rynku z dalszą sprzedażą i następuje realizacja zysków, przez co cena rośnie. Jednak główny trend za chwilę znowu wraca do łask i rynek spada. Jeżeli w tym momencie pojawia się formacja objęcia, to jest to wyraźny sygnał kontynuacji trendu spadkowego.

 

Przykład objęcia hossy:

Przykład objęcia bessy:

Przykład kontynuacji trendu:

 2015-2016 Eopcje.pl.

Uwaga! Obrót opcjami binarnymi wiąże się ze znacznym ryzykiem straty!
Informacje zamieszczane na stronach serwisu nie stanowią oferty oraz nie są rekomendacjami w rozumieniu "Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi", jak również nie stanowią zaproszenia do składania ofert zakupu, bądź sprzedaży. Informacje zamieszczane w serwisie są wyłącznie wyrazem poglądów osób i firm współpracujących i nie powinny być inaczej interpretowane.

Serwis Eopcje.pl stara się aby informacje zawarte na stronach serwisu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie jest w stanie zagwarantować poprawności tych informacji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym za utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem takich informacji lub poleganiem na nich.

Strona internetowa eopcje.pl nie jest stroną firmową oraz jest prowadzona, administrowana i zarządzana przez osobą indywidualną. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszam do użycia formy kontaktowej

Zarabiaj na HODLowaniu kryptowalut. Więcej