Pin-bar – formacja cenowa (świecowa)

Świeca typu „pinokio” (PIN bar) to świeca, której nos (cień, knot) jest zdecydowanie większy od korpusu świecy (conajmniej 3x większy od korpusu):

pinoccio

Jest to więc sytuacja, w której cena aktywa po otwarciu świecy zmierza w jednym kierunku a potem nagle zawraca i zamyka świecę blisko ceny otwarcia. Cena zamknięcia powinna być więc bliska cenie otwarcia, może być także jej równa. Czym dłuższy jest knot tym większe prawdopodobieństwo, że wykres ceny skieruje się w przeciwną stronę i że początkowy kierunek był „kłamstwem”. Krótki knot może występować, choć korzystniejsza jest sytuacja taka, w której nie występuje.

Są 2 rodzaje pin barów, pin bary wzrostowe i spadkowe. Pin bar wzrostowy ma długi nos poniżej krótkiego korpusu. Pin bar spadkowy ma długi nos powyżej krótkiego korpusu.

pinbars

Powyższy obrazek prezentuje różne rodzaje pin barów spadkowych i wzrostowych. Te świece to inaczej formacje typu „młot”, „spadająca gwiazda” ale również „nagrobek”. Pierwszy zaprezentowany pin bar spadkowy (rys A), to pin bar najbardziej oczekiwany, którego cena zamknięcia jest niższa od ceny otwarcia a ponadto nie posiada krótkiego knota. Nie należy jednak ignorować pozostałych pin barów spadkowych, które posiadają krótki knot (rys B) albo którego cena zamknięcia jest wyższa od ceny otwarcia (rys B i C). Podobnie jest w przypadku pin bara wzrostowego, najbardziej oczekiwany jest ten na rys. D, gdzie cena zamknięcia pin bara jest wyższa od ceny otwarcia i gdzie brak jest krótkiego knota. Pozostałe przypadku również nie powinny być ignorowane. Czym krótszy korpus i czym dłuższy „nos” tym oczekiwana siła pin-bara jest większa.

Pin bar powinien też wyróżniać się wielkością od otaczających go świec. Niektórzy podają jeszcze jeden warunek ważności pin bara: otwarcie i zamknięcie pin bara powinno się zawierać w zakresie świecy poprzedzającej i w zakresie świecy następującej po pin barze.

Formacja typu Pin-bar najlepiej się sprawdza w trakcie występowania silnych trendów oraz na silnych poziomach wsparć i oporów.

Jeżeli chciałbyś otrzymywać alarmowe powiadomienia o pojawieniu się formacji typu PinBar na wykresie, możesz rozważyć zainstalowanie na swojej platformie MT4 odpowiedniego wskaźnika. Proponujemy ten opisany na naszej stronie.2015-2016 Eopcje.pl.

Uwaga! Obrót opcjami binarnymi wiąże się ze znacznym ryzykiem straty!
Informacje zamieszczane na stronach serwisu nie stanowią oferty oraz nie są rekomendacjami w rozumieniu "Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi", jak również nie stanowią zaproszenia do składania ofert zakupu, bądź sprzedaży. Informacje zamieszczane w serwisie są wyłącznie wyrazem poglądów osób i firm współpracujących i nie powinny być inaczej interpretowane.

Serwis Eopcje.pl stara się aby informacje zawarte na stronach serwisu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie jest w stanie zagwarantować poprawności tych informacji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym za utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem takich informacji lub poleganiem na nich.

Strona internetowa eopcje.pl nie jest stroną firmową oraz jest prowadzona, administrowana i zarządzana przez osobą indywidualną. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszam do użycia formy kontaktowej

Zarabiaj na HODLowaniu kryptowalut. Więcej