Repainting wskaźników

Repainting (czyli przemalowanie) wskaźników jest to sytuacja, w której wskaźnik zmienia swoje wskazanie na tle danych historycznych.
Pomimo więc, że wskaźnik odnosi się do danych z przeszłości, które już są niezmienne, to sam potrafi takie zmiany wprowadzać i np spowodować, że na danej świecy historycznej sygnał zniknie pod wpływem nowych danych z rynku. Wskaźniki wbudowane w MT4 nie przemalowują, taka sytuacja dotyczy głównie wskaźników niestandardowych. Warto więc wybierać wskaźniki, które nie są obarczone właściwością repaintingu, gdyź mogą one nas wprowadzać w błąd przy interpretacji sygnału wskaźnika.

Leave a Reply2015-2016 Eopcje.pl.

Uwaga! Obrót opcjami binarnymi wiąże się ze znacznym ryzykiem straty!
Informacje zamieszczane na stronach serwisu nie stanowią oferty oraz nie są rekomendacjami w rozumieniu "Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi", jak również nie stanowią zaproszenia do składania ofert zakupu, bądź sprzedaży. Informacje zamieszczane w serwisie są wyłącznie wyrazem poglądów osób i firm współpracujących i nie powinny być inaczej interpretowane.

Serwis Eopcje.pl stara się aby informacje zawarte na stronach serwisu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie jest w stanie zagwarantować poprawności tych informacji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym za utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem takich informacji lub poleganiem na nich.

Strona internetowa eopcje.pl nie jest stroną firmową oraz jest prowadzona, administrowana i zarządzana przez osobą indywidualną. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszam do użycia formy kontaktowej

Zarabiaj na HODLowaniu kryptowalut. Więcej