Wskaźnik PinBar

Załączony wskaźnik wykrywa i oznacza na naszym wykresie formację price action typu ‚pin bar’ (pinokio). 

Wskazuje pinbary wzrostowe oraz spadkowe. Posiada wbudowany alarm dźwiękowy, który powiadamia nas o tym, że na danym wykresie występuje ta formacja. Działa na różnych przedziałach czasowych. Przykład oznaczenia wskaźnika:

pinbar


Przykład alarmu:
pinbar_alarm

Wskaźnik nie działa perfekcyjnie, więc warto samemu analizować dokładnie wykres, czy jakieś godne uwagi pinbary nie są pominięte.

Pamiętać należy, że sam wskaźnik nie jest wystarczającym sygnałem i należy brać pod uwagę inne wskaźniki oraz warunki rynku. Zalecamy wybieranie pinbarów o odpowiednio dużym knocie, który opiera się o linie SR (wsparcie/opór) oraz analizę trendów. Służyć temu może dodatkowy wskaźnik typu ZigZag (proponujemy wersję opisaną na naszej stronie). Wskaźnik ten wyszukuje szczyty i dołki pokazując poziomy oporów i wsparć. Dobrze, aby ten wskaźnik opierał się jednocześnie o np poziomy Fibonacci’ego co zwiększy prawdopodobieństwo sukcesu.

Pobierz wskaźnik PinBar

Leave a Reply2015-2016 Eopcje.pl.

Uwaga! Obrót opcjami binarnymi wiąże się ze znacznym ryzykiem straty!
Informacje zamieszczane na stronach serwisu nie stanowią oferty oraz nie są rekomendacjami w rozumieniu "Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi", jak również nie stanowią zaproszenia do składania ofert zakupu, bądź sprzedaży. Informacje zamieszczane w serwisie są wyłącznie wyrazem poglądów osób i firm współpracujących i nie powinny być inaczej interpretowane.

Serwis Eopcje.pl stara się aby informacje zawarte na stronach serwisu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie jest w stanie zagwarantować poprawności tych informacji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym za utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem takich informacji lub poleganiem na nich.

Strona internetowa eopcje.pl nie jest stroną firmową oraz jest prowadzona, administrowana i zarządzana przez osobą indywidualną. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszam do użycia formy kontaktowej

Zarabiaj na HODLowaniu kryptowalut. Więcej