Wstęgi Bollingera (5 min.)

POZIOM: EXPERT

Opisywana strategia opcji binarnych opierająca się o Wstęgi Bollingera zakłada poszukiwania wejścia w momencie wykupienia (overbought) i wyprzedaży (oversold) na wykresie ceny. Generalnie więc polega na poszukiwaniu momentów odbić i korekt na wykresie 5-minutowym. 

Przedstawiana strategia w dużej mierze opiera się na uznaniowości.  Ta strategia jest składową kilku strategii i posiada proste założenia, ale jej skuteczność zależy nie tylko od stosowanych założeń i wskaźników, ale głównie od wiedzy i doświadczenia osoby ją stosującej, dlatego nadaliśmy jej poziom ekspercki.

Strategia ma za zadanie znalezienie na wykresie świecy, która zaalarmuje nas o tym, że następna świeca skieruje się w przeciwnym kierunku.

Czy to jest dobra i skuteczna strategia? Strategia jest tak dobra, jak handlowiec który ją stosuje. Strategia oraz wskaźniki są tylko narzędziami, które wspomagają decyzje handlowca. Nie każdy więc będzie dzięki tej strategii osiągał optymalne wyniki. Będzie więc dodatkowo potrzebna wiedza o znajomości zasad panujących na rynku. Jest to jednak dobra strategia do poznawania tych zasad przy zastosowaniu konta demo. Zawsze jednak w sytuacji kontrowersyjnej np w trakcie mocnego trendu lepiej jest poczekać na potwierdzenie świecy alarmowej niż wejść zbyt wcześnie, nawet jeśli przez to stracimy udane wejście.

Jest więc zalecane aby osoba, która będzie stosowała tę strategię na koncie typu real miała duże doświadczenie w obserwacji wykresów oraz w szybkiej analizie działania rynku. Działamy tutaj na wykresie o interwale czasowym 5M, a więc nie mamy za dużo czasu na analizę wykresu przed podjęciem decyzji o otwarciu opcji. Działanie czysto mechaniczne wg założeń strategii może nie być wystarczające do osiągnięcia pełnego potencjału tej strategii. Ta strategia jest bowiem prosta w instalacji ale będzie trudna w stosowaniu dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją edukację i nie rozumieją jeszcze właściwości działania używanych wskaźników.

 

Instalacja

Ściągamy załączony plik rar, kopiujemy wskaźniki do naszego MT4 oraz wklejamy i uruchamiamy szablon na interwale 5M. Powinniśmy zobaczyć na wykresie wstęgę, poziomy RN i PA, oraz w dodatkowym oknie świece VC i linię STC.  Prawidłowy wygląd naszego wykresu:

bb_desktop

 

Zastosowane wskaźniki:
ind_bb

 

 

 

 

 

Uruchamiamy alarmy wskaźników.

 

Ściągnij strategię:

eopcje_pl_bollinger_5m

 

Założenia strategii

Założenia podstawowe

 1. Szukamy świecy, której zamknięcie następuje poza wykresem wstęgi bollingera. Świeca ma przekroczyć wstęgę obydwoma rogami korpusu świecy. Jest to świeca alarmowa. Jest to więc świeca, która otwiera się w obrębie wstęg bollingera a zamyka poza jej wykresem
 2. Następną świecę traktujemy jako świecę wejściową, i gramy ją w kierunku odwrotnym od wybicia świecy alarmowej. Wejście robimy w momencie wygaśnięcia świecy alarmowej, jeżeli zamknęła się poza wykresem wstęgi. Może być też taka sytuacja, w której mamy 2 czy 3 świece alarmowe, zanim uznamy, że kolejna świeca wejściowa spełnia kryteria strategii
 3. Świece VC i linia STC muszą być w poziomie OB lub OS zaraz przed otwarciem świecy wejściowej
 4. Ustawienie VC dla poziomu OB lub OS to minimum 7/-7 (dla osób obytych ze strategią można ustawić na 8 i -8)
 5. Poziomy STC ustawiamy na 90 i 15 (dla osób obytych ze strategią można ustawić na 90 i 10)
 6. Poziomy Wstęg Bollingera ustawiamy na 20,2
 7. Nie stosujemy strategii na 15 min. i po 15 min. od ważnych wydarzeń rynkowych

Przykład zastosowania (kliknij na obrazek aby powiększyć):

bb_example_chart

Pozostałe założenia (opcjonalne)

 1. Korpus świecy alarmowej powinien być dłuższy od 3-4 poprzednich świec.
 2. Jeżeli świeca alarmowa ma korpus krótszy lub równy 3-4 poprzednim świecom, to taki sygnał ignorujemy i czekamy aż kolejna świeca osiągnie najbliższy poziom PriceAction (PA, niebieska i czerwona niekropkowana linia pozioma) lub RN (poziomy Round Number). Jeżeli te linie zostaną osiągnięte a VC i STC spełniają kryteria założeń podstawowych, to otwieramy opcję gdy świeca alarmowa przekroczy te kolorowe linie (korpus osiągnie ich poziom a najlepiej jak ich dotknie).
 3. Jeżeli świeca alarmowa jest krótka ale spełnia kryteria podstawowe, to może być zaakceptowana, jeśli poprzednia świeca spełnia warunki świecy alarmowej i posiada dłuższy korpus. Inaczej mówiąc, aby krotka świeca była świecą alarmową, to powinna ona być przynajmniej drugą świecą alarmową.
 4. Jak uniknąć waterfall: przeczekać, albo zastosować zasadę, że jeżeli więcej niż 25% korpusu świecy VC wystaje ponad poziom linii czerwonej/zielonej (OB/OS) to czekamy na następną świecę VC, która posiadać będzie krótszą kolorową końcówkę albo brak końcówki, chyba ze świeca alarmowa dotyka poziomu RN.
 5. Czasami będzie tak, że 2 świece VC są na poziomie OB/OS i wykres ceny ciągle zmierza w kierunku trendu. Zwracamy uwagę na długość świecy VC i stopień penetracji poziomu OB/OS.
  Zazwyczaj poziom penetracji pozostaje ten sam, ale długość świecy VC będzie się skracał. I zazwyczaj po 3 lub 4 świecy obserwuj najbliższe poziomy PA, jeżeli jakieś są. Jeżeli ta 3, 4 świeca jest nadal prawidłową świecą alarmową (spełniającą podstawowe założenia) a jednocześnie jest blisko poziomu PA, to możesz wejść na następną świecę po zamknięciu świecy alarmowej blisko poziomu PA (lepiej otworzyć opcje zanim ten poziom zostanie dotknięty)
 6. Jednym z najczęstszych błędów jest wybór świecy alarmowej o jedną za wcześnie. Nawet jeśli miała długi korpus to powinniśmy również zwrócić uwagę na to, czy powyżej tej świecy nie biegnie poziom RN. Jeżeli tak się dzieje, to taką świecę traktujemy jako alarmową nr 1, a następną jako alarmową nr 2 (na potwierdzenie). Dopiero następna świeca jest świecą wejściową. Jeżeli świeca alarmowa przebije poziom RN znacząco, tak iż zmierzać będzie dynamicznie do następnego poziomu RN a następnie wygaśnie powyżej pierwszego poziomu RN, to sprawdzamy, czy następna świeca potwierdzi ten kierunek i jest bliżej poziomu RN (świeca alarmowa nr 2) a jednocześnie sprawdzamy czy na świecy VC poziom penetracji OB/OS słabnie (zmniejsza się kolorowa końcówka). Jeżeli te warunki są spełnione, to następną świecę możemy potraktować jako wejściową.
 7. Podczas większości trendów, świeca alarmowa #1 spełni wszystkie wymagania. Nie robimy jednak wejścia na pierwszej świecy, gdyż jako że jest to trend, to wymagane jest porównanie siły trendu z wykresem VC.
 8. Jeżeli świeca alarmowa ma dobrze wyglądający korpus, przełamuje kanał, trafia lub zamierza trafić na najbliższy poziom SR a VC jest blisko lub na poziomie 7/8, to pomimo braku kolorowej końcówki VC lub odpowiedniej głębokości penetracji, możemy wejść na następną świecę.
 9. Jeżeli mamy świecę, która wygasa na medianie Wstęgi Bollingera, a następna 1 lub 2 świece zatrzymują się na krawędzi lub przekraczają poziom wstęgi, to następną świecę gramy jako wejściową: medianabb_example

Dodatkowe uwagi

 1. Strategię możemy stosować na każdym rynku, aczkolwiek zalecany rynek to rynek walutowy, a konkretnie pary: eur/usd, aud/usd, gbp/usd, usd/jpy
 2. Gramy tylko świece o długim korpusie, za wyjątkiem sytuacji, w której krótka świeca jest kolejną świecą alarmową
 3. Nie gramy przez 15-30 min po otwarciu każdej sesji. Raczej unikamy sesji Sydney, najbardziej polecana jest gra od środka sesji tokijskiej i sesja londyńska.
 4. Unikamy otwierania opcji 5 min przed i po TOH (top of hour) oraz BOH (bottom of hour).
 5. Strategia została również z powodzeniem przetestowana na wykresie 15 minutowym z 15 minutowym czasem wygaśnięcia opcji.
 6. Potwierdzenia naszych wejść możemy również szukać poprzez sprawdzanie wykresu na dłuższych interwałach czasowych (d0 30 min) i weryfikacji panującego trendu. Możemy również w ten sposób potwierdzać „przegrzanie” świecy oraz jej osłabianie obok poziomów SR.

 

 

Jak uniknąć waterfall

Jeżeli nie radzimy sobie z unikaniem silnych trendów i wyborem odpowiedniej świecy, możemy ustawić Wstęgi Bollingera na poziom 2.3. Będziemy przez to mieli mniej sygnałów, ale będą bardziej uwypuklone. Możemy też poszerzyć ilość obserwowanych par walutowych aby osiągnąć odpowiedni poziom sygnałów.

Leave a Reply2015-2016 Eopcje.pl.

Uwaga! Obrót opcjami binarnymi wiąże się ze znacznym ryzykiem straty!
Informacje zamieszczane na stronach serwisu nie stanowią oferty oraz nie są rekomendacjami w rozumieniu "Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi", jak również nie stanowią zaproszenia do składania ofert zakupu, bądź sprzedaży. Informacje zamieszczane w serwisie są wyłącznie wyrazem poglądów osób i firm współpracujących i nie powinny być inaczej interpretowane.

Serwis Eopcje.pl stara się aby informacje zawarte na stronach serwisu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie jest w stanie zagwarantować poprawności tych informacji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym za utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem takich informacji lub poleganiem na nich.

Strona internetowa eopcje.pl nie jest stroną firmową oraz jest prowadzona, administrowana i zarządzana przez osobą indywidualną. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszam do użycia formy kontaktowej

Zarabiaj na HODLowaniu kryptowalut. Więcej