Wyznaczanie linii wsparcia i oporu oraz zastosowanie dla opcji binarnych

Linie wsparcia i oporu

Linie wsparcia i oporu są miejscami na wykresie, które zazwyczaj powodują wyhamowanie kursu i zmianę jego kierunku. Są to więc takie poziomy, gdzie kurs ceny ma duży problem z ich przebiciem i zazwyczaj się od nich „odbija” jak od ściany i to wielokrotnie.

Poziom wsparcia to taki poziom ceny, przy którym zazwyczaj poziom ceny już nie spada. Poziom oporu natomiast to poziom ceny, przy którym zazwyczaj poziom ceny już nie rośnie. Piszemy zazwyczaj, gdyż nie ma takiego poziomu wsparcia lub oporu, którego rynek nie mógłby przebić.

Przykład poziomu wsparcia i oporu:

Przełamany poziom oporu staje się automatycznie poziomem wsparcia. I odwrotnie, przełamany poziom wsparcia staje się automatycznie poziomem oporu:

Jak wyznaczać poziomy wsparcia i oporu

Poziomy wsparcia i oporu tworzą się na wierzchołkach i dołkach wykresu, choć nie tylko na tych najwyższych i najniższych.  W tych miejscach wyznaczamy więc poziome linie. Dla przykładu, w trendzie rosnącym liniami oporu są poprzednie szczyty (ale niepokonane jeszcze przez kurs), a liniami wsparcia poprzednie dołki.

Przełamany poziom oporu staje się automatycznie poziomem wsparcia. I odwrotnie, przełamany poziom wsparcia staje się automatycznie poziomem oporu. Czym silniejszy poziom wsparcia/oporu tym silniejszym staje się poziomem oporu/wsparcia.

Odróżnianie siły poziomów SR z początku wydaje się trudne, jednakże dzięki praktyce i częstej analizie wykresów ta czynność przybiera charakter intuicyjny, dzięki czemu wystarczy nam spojrzeć na wykres aby od razu określić te poziomy SR, które są dla nas najważniejsze. Raz wyznaczone poziomy działają również w przyszłości a ponadto działają również na różnych interwałach czasowych. Częstą praktyką jest więc przenoszenie poziomów SR z wyższych interwałów czasowych na niższe (np z H1 na M5). Gdybyśmy te linię przenosili w odwrotny sposób (z niższych interwałów na wyższe) mielibyśmy zbyt wiele nieczytelnych poziomów, dlatego takiego rozwiązania unikamy.

Za pomocą 2 odpowiednio silnych linii SR możemy również wyznaczać zakres, który będzie „trzymał” wykres ceny od góry i od dołu. Cena będzie się więc „odbijać od tych 2 linii” w trendzie bocznym dopóki nie pojawi się silniejszy ruch ceny.

Poziomy wsparcia i oporu możemy wyznaczać również na inne sposoby. Mogą to być również linie i kanały trendu, średnie albo poziomy Fibonacciego.

Siła poziomu wsparcia i oporu

Na wykresie możemy znaleźć bardzo wiele poziomów wsparcia i oporu, jednak tylko nieliczne mają większe znaczenie. Powinniśmy więc szukać tych poziomów SR (z ang. support/resistance), które mają większą siłę utrzymania ceny. Za silny poziom oporu i wsparcia uważa się więc ten poziom, który zatrzymuje dalszy wzrost/spadek ceny wielokrotnie w historii.

Aby ocenić siłę poziomu SR powinniśmy sprawdzić na tle historycznym jak często dany poziom jest wsparciem/oporem dla danego wykresu ceny. Czym silniejszy poziom SR tym większe prawdopodobieństwo, że nasz wykres ceny będzie wyhamowywał w przyszłości na takim poziomie i odbijał się od niego.

O sile poziomu decydują również momenty przebicia tego poziomu. Obserwujemy korpus świecy przebijającej i jeżeli ten korpus jest duży, świadczy to o tym, że rynek potrzebuje bardzo silnego „uderzenia”, żeby przez dany poziom się przebić. Czym częściej występują tego typu silne przebicia tym silniejszy jest poziom SR.

Innym czynnikiem wskazującym na siłę poziomu SR jest występowanie długich knotów świec, które opierają się o linie SR.

Pomocne w wyznaczaniu silnych poziomów SR jest również odnajdywanie i analiza miejsc odwrócenia trendu.

Przykład silnych poziomów wsparcia i oporu na wykresie. Na czerwono zaznaczyliśmy poziome linie wsparcia/oporu, a na kolor złoty 2 linie SR zakresowe:

Wsparcie i opór a opcje binarne

Znajomość zasad działania poziomów SR znacząco wpływa na skuteczność zawieranych transakcji i pozwala osiągać lepsze wyniki. Same poziomy SR nie są jednak wystarczającym sygnałem do zawierania transakcji, dlatego zalecamy, aby poszukiwać odpowiednich potwierdzeń np w połączeniu z formacjami cenowymi.

W przypadku opcji binarnych poziomy SR są szczególnie istotne dla strategii działających na zasadzie odbić. Taką strategią jest np Gral Carlucciego czy Wstęgi Bollingera. Dodatkowo jeżeli nasze zagrania będziemy stosować tylko dla transakcji zgodnych z trendem, nasze szanse na osiągnięcie sukcesu znacznie rosną.

I tak,

  • w trendzie wzrostowym korzystamy ze wsparć do otwarcia opcji typu call
  • w trendzie spadkowym korzystamy z oporów do otwarcia opcji typu put
  • w trendach bocznych gramy na odbicia od wsparcia i od oporu (opór – opcja put, wsparcie – opcja call).

Leave a Reply2015-2016 Eopcje.pl.

Uwaga! Obrót opcjami binarnymi wiąże się ze znacznym ryzykiem straty!
Informacje zamieszczane na stronach serwisu nie stanowią oferty oraz nie są rekomendacjami w rozumieniu "Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi", jak również nie stanowią zaproszenia do składania ofert zakupu, bądź sprzedaży. Informacje zamieszczane w serwisie są wyłącznie wyrazem poglądów osób i firm współpracujących i nie powinny być inaczej interpretowane.

Serwis Eopcje.pl stara się aby informacje zawarte na stronach serwisu były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie jest w stanie zagwarantować poprawności tych informacji. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, w tym za utratę zysków, które mogą wiązać się bezpośrednio lub pośrednio z użytkowaniem takich informacji lub poleganiem na nich.

Strona internetowa eopcje.pl nie jest stroną firmową oraz jest prowadzona, administrowana i zarządzana przez osobą indywidualną. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, zapraszam do użycia formy kontaktowej

Zarabiaj na HODLowaniu kryptowalut. Więcej